บรรยายวิชา นิเทศศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 8 ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน ยุคที่ 1 (อ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล)การบรรยายวิชานิเทศศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 8 ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน ยุคที่ 1 โดยทำการเผยแพร่การบรรยายในวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

25 thoughts on “บรรยายวิชา นิเทศศาสตร์เบื้องต้น ตอนที่ 8 ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน ยุคที่ 1 (อ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล)

 1. นางสาวลลิตาวดี เดชทองคำ
  621011280

 2. นางสาวเจนจิรา ราชเมืองฝาง 621011258 วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 3. นางสาว อรณัญช์ พรรณรัตน์ 621011295 วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 4. นางสาวทิชาพร คงทอง 621011262
  บรรณารักษศาสตร์เเละสารสนเทศ

 5. นางสาวศรุตา แสงทอง 621011284
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์

 6. นางสาวรัตยา พันธุสะ 621011278
  วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์เเละสารสนเทศศาสตร์

 7. นางสาว​วัน​ไฟ​รุส​ ดอ​เลาะ​ 621011281
  วิชาเอก​บรรณารักษ์​ฯ

 8. นส.สุภาวดี อินทราชา 621011291
  วิชาเอกบรรณารักษ์ฯ

 9. นางสาวนภสร เอียดบัว 621011265
  วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 10. นางสาวไอยวริญ แสงฤดู 621011266
  วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 11. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีสนิท
  621011683
  วิชาเอก บรรณารักษ์ฯ

 12. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ปล้องธรรม
  621011506
  ภาษามลายู

 13. นางสาว อรพรรณ ผ่องผุด 621011296
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 14. นางสาวนัจญดีย์ บุญผลึก
  621011267
  วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 15. นางสาวธนัญญา แก้วทอง 621011264
  วิชาเอกบรรณารักษ์

 16. นางสาววิลาสินี ชัยยัง 621011229
  การบริหารและพัฒนาชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *