ការធ្វេីតេស IELTs + Tips to boost IELTs band score | Steven ស្ទីវិនតោះ! IELTs ហ្នឹងជាអីគេ? ហេីយធ្វេីម៉េចទេីបបានពិន្ទុច្រេីន ដេីម្បីដាក់អាហារូបករណ៍?

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

11 thoughts on “ការធ្វេីតេស IELTs + Tips to boost IELTs band score | Steven ស្ទីវិន

  1. ជួបគ្នានៅម៉ោង 8យប់នេះ ❤️ជួយចែករំលែកដោយស៊ែរចូលទៅកាន់ Facebook និង Instagram ផង។ អាចmention or tag បងបាន Instagram: @steven_v70

  2. បងនៅសាលាបងរៀនមានផ្នែកពេទ្យភ្នែកអត់ ហើយបងរៀនអង់គ្លេសនៅIFl មួយឆ្នាំប៉ុន្មាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *