ខកបំណង | សាន សុជា – San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]In this video we want to show you about Ven San Sochea

Join us for Cambodia have a lots of Dharma by sharing the video.
We post new video everyday!

Video TITLE : ខកបំណង | សាន សុជា – San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]
Video URL :

Music Intro : ដើម្បីកូន
Music Outro : បទ​ មាឃបូជា ច្រៀងដោយ ៖ ភឿន ស្រីពៅ

នេះជាឆានែល ខ្មែរដាម៉ាផេក បង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។
ខេត្ត ពោធិ៍សាត់, ប្រទេសកម្ពុជា ។

⊙ 🌷 YouTube Playlist​ 🌷

1.San Sochea Collection :

2.San Sochea Question & Answer :

3.San Sochea Love issues :

4.San Sochea Howto :

5.San Sochea RealLife :

6.ធម្មកថាពេលរាត្រី :

7.ឆ្លើយសំណួរតាមឡាន :

🌷 ទាក់ទង់ខ្ញុំតាមរយះ៖🌷
Facebook:

Twitter:

YouTube:

Check out our Official Website:

⊙ ❤Enjoy! #SanSochea #KhmerDhammaPage

Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
san sochea
san sochea vj
san sochea live
san sochea new
san sochea mp3
san sochea video
san sochea 2020
san sochea official
buddha
buddhism
meditation
buddhist
yoga
dharma
dhamma talk
dhamma school
khmer buddhist
dhamma worlds
khmer dhamma talk
dhamma talk in english
ព្រះធម៌ទេសនា
ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

4 thoughts on “ខកបំណង | សាន សុជា – San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *