គាថាបណ្តេញពិសខ្មោចព្រាយ/Keatha expels ghostsគាថាបណ្តេញពិសខ្មោចព្រាយ/Keatha expels ghosts

៚សូមជួយចុច Like Share & Subscribe ព្រមទាំងរូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបាន វិដេអូថ្មី និងជាការគាំទ្រ មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ ផងដែល សូមអរគុណ៕ ៚
…….***……..***……..***………
**********សូមចូលមើល វិដេអូទាំងអស់ តាម Playlist ខាងក្រោម********
៚មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ/ Ancient Khmer Magic

៚គាថាមហាស្នេហ៍/ Keatha Mohasneh

៚ គាថាដោះអំពើរ/ Keatha Excused

៚បាលីស្តោះផ្លុំ /Balinese spit blowing

៚គាថាការពារខ្លួន /Self-defense

៚គាថាមហាលាភ/ Keatha Mohaleap

៚យ័ន្តបុរាណ/Ancient mechanics

៚មន្តវិជ្ជា /Magic

៚ក្បួនទស្សទាយ / Prediction rules

……………***…………………***……………………***…………….
៚ មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ / Ancient Khmer Magic ៚
► Please Subscribe Channel:
► ទំនាក់ទំនង/Contact By Page:
►បើបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថម្ភ (មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ) តាមរយះ (ABA Bank: 000 710 605)
►If you want to support (Ancient Khmer Magic) through (ABA Bank: 000 710 605)
————-*———–*————–*—————-*—————–*————-
៚ គោលបំណងក្នុងការបង្កើត ឆានែល (មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ) ឡើង៚
► ដើម្បី ចូលរួមបន្តក្នុងការថែរក្សា និងចែករំលែកដល់កូនខ្មែរទាំងអស់ ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសក្តី នូវជំនឿដូនតាខ្មែរ ដែលបន្សល់ទុករហូតដល់បច្ចុប្បន្ន កុំអោយបាត់បង់។
៚ The purpose of creating a channel (ancient Khmer magic)
► To continue to participate in the care and sharing to all Cambodian children, both in the country and abroad, the beliefs of Cambodian ancestors that remain until today not to be lost.
#មន្តអាគមន៍ខ្មែរបុរាណ#មន្តវិជ្ជាខ្មែរ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

1 thought on “គាថាបណ្តេញពិសខ្មោចព្រាយ/Keatha expels ghosts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *