គួច ម៉េងលី|មានតូចធ្វើតូច មានធំធ្វើធំ|NGA Educationគួច ម៉េងលី|មានតូចធ្វើតូច មានធំធ្វើធំ|NGA Education. __ផ្នត់គំនិត__ នៅក្នុង ប្រទេស១ ជាតិសាសន៍១ ក្រុមហ៊ុន១ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

10 thoughts on “គួច ម៉េងលី|មានតូចធ្វើតូច មានធំធ្វើធំ|NGA Education

  1. អរគុណសម្រាប់គាំទ្រ!
    បើមានកំហុសត្រង់ចំនុនណាមិនសមរម្យ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ
    Admin នឹងធ្វើការកែតម្រូវតាមការណែនាំ ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

  2. ញុមចង់រៀនជំនាញមួយតែញុមរៀនអត់ចប់១២ទេ
    ញុមចង់អោយលោកអ៊ុំជួយបញ្ចេញយោបល់បន្តិចបានអត់

  3. លោកអ៊ុំតើលោកអ៊ុំអាចតបសំនួរមកញុមបន្តិចបានអត់លោកអ៊ុំ ញុមតែងតែខមមិនសួរសហក្រិន ច្រើនមកហើយគាត់មិនដែល តបមកញុមទេ

  4. លោកគ្រូតើយើងគួរបរិភោគទឹកនៅពេលម៉ោងណាខ្លះដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *