5 thoughts on “គ្រូធម៌ចេះពិបាកចិត្តទេ? | សាន សុជា

  1. ខ្ញុំសូមថ្វាយបង្ខំលោកម្ចាស់គ្រូ ខ្ញុំចងសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសម័យនេះ គេមិនសូវគោរពព្រះពុទ្ធសាសនា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *