#ចង់ក្លាយជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា…….រៀនគណិតអោយប្រលងជាប់100% មើលវិដេអូ១នេះ! នៅផ្ទះសំងំរៀន!..#ចង់ខ្លាំងគណិតតោះមកមើល៍ទាំងអស់គ្នា!

#ចង់ក្លាយជាសិស្សជំនិតរបស់លោកគ្រូបុរី ??
ឆាតមកMath Borey Club រឺ 069 24 145

#ចុចtelegram ចូលថ្នាក់ទី១២

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

2 thoughts on “#ចង់ក្លាយជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា…….រៀនគណិតអោយប្រលងជាប់100% មើលវិដេអូ១នេះ! នៅផ្ទះសំងំរៀន!..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *