ចង់លក់ដាច់លឿន គួរធ្វើបែបណាល្អ? នេះជាក្បួនទាំង 3 នាក់ត្រូវធ្វើអត់មិនបាន!1. យកបេះដូងភ្ញៀវមុនយកលុយភ្ញៀវ
2. Viral Marketing ភ្ញៀវនិយាយដើម
3. ប្រើឌីជីថលជាយាន្ត

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

10 thoughts on “ចង់លក់ដាច់លឿន គួរធ្វើបែបណាល្អ? នេះជាក្បួនទាំង 3 នាក់ត្រូវធ្វើអត់មិនបាន!

  1. លោកគ្រូ ញុមលក់មិនដាច់មែន លូវញុមឈប់មួយរយះហើយ តែលូវចង់លក់វិញតើញុមគួរចាប់ផ្ដើមពីណាទៅព្រោះថាលូវនិងដូចជិះទូកកណ្ដាលទន្លេមិនដឹងធ្វើអីមុន ដោយក្ដីអនុគ្រោះសូមលោកគ្រូជួយពន្យល់🙏🙏🙏

  2. គេយកខ្លឹមសារក្នុងរឿងនឹងមកផ្សាយពាណិជ្ជឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចា៎

  3. សួស្តីលោកគ្រួខ្ញុំចូលចិត្តស្តាប់លោកគ្រួ ខ្ញុំនៅថៃ ខ្ញុំធ្វើការនៅថៃយួហើយ ចង់ចេញធ្វើការខ្លួនឯង ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានឧកាស

  4. ធ្វើមិចដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវឬអតិថិជនបង ព្រោះញុមទើបលក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *