ចំណុចសំខាន់ៗនៃបុណ្យមាឃបូជា​ | សាន​ សុជា San Sochea | Khmer Buddhismចំណុចសំខាន់ៗនៃបុណ្យមាឃបូជា
សាន សុជា – San Sochea
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា (San Sochea)
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

12 thoughts on “ចំណុចសំខាន់ៗនៃបុណ្យមាឃបូជា​ | សាន​ សុជា San Sochea | Khmer Buddhism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *