ជំងឺស្ត្រេស – សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព | KOU SOPHEAP – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Kou Sopheap – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព – ជំងឺស្ត្រេស។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព។

សូមមើលចំណងជើងនឹងចុចលើនាទីខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់តាមចំណងជើងដែល អ្នកចូលចិត្ត។
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 ជំងឺស្រ្តេស
9:58 ស្ដាប់ធម៍សម្រាលទុក្ខ
31:38 កុំរស់ក្នុងអតីតកាល
33:38 ទប់អារម្មណ៍ពេលខឹង
39:27 ទម្លាប់ចិត្ត
42:20 ត្រូវរៀនអប់រំចិត្ត
48:25 ព្រហ្មលិខិត
51:14 លំបាកចិត្តណាស់
54:19 សេចក្ដីសុខ៤យ៉ាង
56:40 អប់រំផ្លូវចិត្ត

Click the link below to listen to the sermon of Kou Sopheap.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ គូ សុភាព។

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *