ដូចម្ដេចហៅថាការយល់ធម៌ សាន សុជា លោកទេសនាដូចម្ដេចហៅថាការយល់ធម៌ សាន សុជា លោកទេសនា

មន្តអាគម សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
Video link

បេីចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច SUBSCRIBED ម្នាក់មួយផង​​​​ សូមអរគុណ!
ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃដែលគ្មានសីលបរិសុទ្ធតើបានបុណ្យយ៉ាងណា?

សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

រាគៈ សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា/San Sochea

វប្បធម៌រុងរឿងជាតិពណ្ណរាយ វប្បធម៌រាយមាយជាតិអាប់អោន សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
Video link

ដាក់ស្នេហ៍ប្តី សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

តើឈប់អុជធូបបានទេលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា San Soche

មនុស្សប្រេត ​លោកគ្រូ សាន សុជា San Sochea

រកសុីផ្លូវភេទមានបាបយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូ សាន សុជា San Sochea

អាចារ្យដុតក្រដាសឈ្មោះមានន័យដូចម្ដេចសាន សុជា San Sochea

ការពិតនៅតែជាការពិត សម្តែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា San Sochea newលោកទេសនា

ខ្លាចឆុងឆ្នាំ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជាSan Sochea

តើមនុស្សយើងកើតមកសុទ្ធតែមានគ្រូពីកំណើតមែនឬទេ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា San Sochea

ចិត្តភ័យ សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា/San Sochea2021

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *