តិចនិកបែបសម្រស់អាជីវកម្មថ្មី! Cosmetic business start upHit subscribe on my channel to get more videos you are interested in.
#wisdomkh #successtalk #mindsetgrowth
👉នេះគឺជាវីដេអូដែលស្តាប់ហើយទទួលបានចំនេះដឹង
1. Relax Audio and minded growth

2. គិតរឿងអនាគតម្ដងៗ ស្ត្រេសអត់? Dj nana talk show!

3. Dj nana talk show ពេលយើងបរាជ័យ មានមនុស្សច្រើណាសចាំសើចដាក់ ដូច្នេះឈប់ខ្ជិលនៅ?
4. “The right time for Business Expansion” Okha Keo Mom—topic ការពង្រឹកអាជីវកម្មក្នុងពេលដ៏ត្រឹមត្រូវ

5. the ways to succeed in business starting គំនិតរកសុីដែលទទួលបានជោគជ័យ H.E.Dr. Tan Monivann 2020
6. ធ្វើយ៉ាងណាមានទំនាក់ទំនងល្អ?

7.ធ្វើមិចបើគេក្បត់យើង ដោយ dj nana

8.បង្កើតជំនាញលក់ បង្កើតឱកាសរកសុី

9.បទពិសោធតស៊ូ រហូតបានជោគជ័យ លោក បណ្ឌិត តាន់ មុន្នីវណ្ណ
10.បញ្ហាវិបត្តស្នេហា

11. ផែនការអាជីវកម្ម ដោយបណ្ឌិតគួចម៉េងលី Business plan Quach Mengly សន្សំគំនិតផេនការរកស៊ីពីបុគ្គលជោជ័យ។

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *