តួកត្តញ្ញូ – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា | SAN SOCHEA – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – San Sochea – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា – តួកត្តញ្ញូ។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ សាន សុជា ។

ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍!
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 តួកត្តញ្ញូ
4:49 ជំនឿនិងការយល់ដឹងពិត
12:52 សេពគប់បុគ្គលគួសេពគប់
1:09:54 ការបួសនិងផ្សឹករបស់សាមណេរ

Click the link below to listen to the sermon of San Sochea.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន សុជា បន្ត។

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Buth Savong.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនាធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Hakk Seanghai.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ហាក់ សៀងហៃ បន្ត។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click link below to listen to the smot of Sann Sreypov.
ចុច link ខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់សំឡេងធម៍ស្មូត សាន់ ស្រីពៅ។

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
**For search: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *