ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ EPS-TOPIK ត្រៀមប្រលង សៀវភៅ60មេរៀនវគ្គ2 #30과សួរស្ដីបងប្អូន និង សិស្សទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងរៀនភាសាកូរ៉េ ដើម្បីត្រៀមប្រលងទៅធ្វើការងារក្នុង ប្រទេសកូរ៉េ ពួកយើងមានវីឌីអូមេរៀន ជាច្រើនដែលអាចជួយអោយបងប្អូនប្រលងជាប់បាន១០០% ចាប់ពីថ្នាក់ដំបូងមិនចេះសោះ រហូតថ្នាក់វិញ្ញាសារ និង សន្ទនា
សាលា និងមានការប្រលងសាកបន្ដបន្ទាប់ទៀត រៀងរាល់សប្ដាហ៍ រាប់សិបវិញ្ញាសារ ដូចឆ្នេះ សូមបងប្អូន និងសិស្សៗ ទាំងអស់ ធ្វើការSubscribe និង ដាក់រូប កណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាសារប្រលងភ្លាមៗ មេរៀន និង វិញ្ញាសារថ្មីៗៗ បន្ថែមទៀតជាច្រើន
ជូនពរសិស្សទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងការប្រលងខាងមុខនេះគ្រប់ៗគ្នា អរគុណ!!!
ស្វែងរកវីឌីអូមេរៀនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ ដោយចូលទៅកាន់លីងខាងក្រោម
ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េEPS-TOPIK ព្យញ្ជនៈនិង ស្រៈសំរាប់សិស្សថ្មី
ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េរៀនពាក្យ1000ពាក្យមុនចូលវិញ្ញាសារ

ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍EPS TOPIKសមខាន់ៗ ត្រៀមចូលវិញ្ញាសារ

ថ្នាក់វិញ្ញាសារEPS TOPIK សៀវភៅ2000វិញ្ញាសារ

លំហាត់EPS TOPIK សៀវភៅ50មេរៀនទាំងស្រុង

របៀបដោនឡូត សៀវភៅវិញ្ញសារ និង លំហាត់EPS TOPIK
ថ្នាក់វិញ្ញាសារ EPS TOPIK សៀវភៅ60មេរៀន

វិញ្ញាសារប្រលងEPS TOPIK ថ្មីៗ ឆ្នាំ2020

របៀបដោនឡូតលំហាត់ EPS TOPIK HULL HD ទុកក្នុងទូរស័ព្ទ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *