ទេវទត្តនិងព្រះពុទ្ធ – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Choun Kakada – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា – ទេវទត្តនិងព្រះពុទ្ធ។សូមស្តាប់ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *