ទោសយកប្រពន្ធគេ, ធម៌ទេសនា សៅ ចាន់ណា | Khmer Dhamma Talk, Khmer Pome | Sao Channa Official#saochannaofficial #សៅចាន់ណា #ទោសយកប្រពន្ធគេ

ទោសយកប្រពន្ធគេ, ធម៌ទេសនា សៅ ចាន់ណា | Khmer Dhamma Talk, Khmer Pome | Sao Channa Official

Thanks For Watching ♡

🧡ប្រជុំកំណាព្យពីរោះៗ Nonstop 2020
➤ប្រជុំកំណាព្យពីរោះៗ :
➤ប្រជុំកំណាព្យពិសេសៗ :
➤ប្រជុំកំណាព្យកំសត់ៗ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី២ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី៣ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី៤ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី៥ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី៦ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី៧ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី៨ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី៩ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១០ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១១ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១២ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១៣ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១៤ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១៥ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១៦ :
➤ប្រជុំអត្ថបទកំណាព្យ ភាគទី១៧ :
➤កំណាព្យ ឆទ្ទត្តជាតក :
➤កំណាព្យ សុវណ្ណសាមជាតក :

Don’t forget Subscribe to #SaoChannaOfficial Channel if you’re new to my channel & turn your 🔔
(Bell icon) notifications ON, so you never miss any new video.

________________________________________

#SaoChannaOfficial is a channel which always uploads new videos related to Dharma in the Buddhism by Sao Channa. We every day upload videos to educate your mind and encourage people from failure, depression and sadness. Educational videos will be existent in my channel. Please enjoy listen to these in order to get peace in life and in the world.
Thank you so much!
________________________________________

👉Donation to me :

Tel : (+855) 965577728
ABA Bank Account : 000538778
ACLEDA Bank Plc : 03000269015919
PayGo : 126843
Transfer by : MONEYGRAM / WESTERN UNION
To Mr. SAO CHANNA (ID.: 0965577728)
Email : saochanna.scn@gmail.com

________________________________________

CONTACT US :
YouTube :
Facebook Page1 :
Facebook Page2 :
Instagram :

________________________________________

Keyword (ពាក្យគន្លឹះ)
សៅ ចាន់ណា
សា. ចិត្តរក្ខិតោ សៅ ចាន់ណា
Sao Channa
Ven. Sao Channa
Sao Channa Official
Sao Channa 2020
Sao Channa MP3
Sao Channa Video
Sao Channa Vlog
Sao Channa Page
Sao Channa Dhamma
ធ្វើល្អ
កំណាព្យ
កំណាព្យខ្មែរ
ព្រះគុណម៉ែ
ពាក្យពេចន៍ម៉ែឪ

________________________________________

#SaoChanna
#SaoChannaOfficial
#SaoChannaPage
#KouSophea
#KouSopheaOfficial
#SanSochea
#SanSocheaOfficial
#SanSocheaVJ
#SanSocheaTalk
#SanSocheaQ&A
#BunChansokhen
#BunChansokhenOfficial
#KhmerDhamma
#KhmerDhammaPage
#DharmaKH
#DhammaTalkForKhmer
#LeamDara
#ChannelDhammaVideo
#ChounKakada
#ChounKakadaOfficial
#NorkorPhnom
#LikeAnuruthVlog
#DhammaVoice
#ហោត្រ័យHaotrai
#DharmaTV
#KhmerBuddhism
#HakSienghai
#phakdey.phun
#KhmerBuddhistNetwork
#KhmerDharmaVideo
#KhmerDhammaTalk
#SanPhearethTalk
#KhmerTalkBuddhism
#CheaLongdyTV
#SeihaTVOnline
#ChanSochun
#សៅចាន់ណា
#ប៊ុនចាន់សុខេន
#សានសុជា
#គូសុភាព
#ប៊ុតសាវង្ស
#៥០០០ឆ្នាំ
#ជួនកក្តដា
#សានភារ៉េត
#ហាក់សៀងហៃ
#ចាន់សុជន

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

4 thoughts on “ទោសយកប្រពន្ធគេ, ធម៌ទេសនា សៅ ចាន់ណា | Khmer Dhamma Talk, Khmer Pome | Sao Channa Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *