ទោសរបស់ស្រ្តីយកប្ដីគេ – សំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស | BUTH SAVONG – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Buth Savong – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ប៊ុត សាវង្ស – ទោសរបស់ស្រ្តីយកប្ដីគេ។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស ។

ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍!
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 ទោសរបស់ស្រ្តីយកប្ដីគេ
10:34 កុកភ្លេចជុង
16:08 កាន់តែមានរឿងច្រើន
19:48 កុំសង្ឃឹមរបស់ដែលពេញចិត្ត
53:14 ការគោរពព្រះធម៍

Click the link below to listen to the sermon of Buth Savong.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនាធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស បន្ត។

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to Smoot Dhamma
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត

Click link below for listening in the Home Page.

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *