ទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្ស និងព្រះដែលគ្មានទីបញ្ចប់ | Never Stop Learning I Sermon by Rev. Dr. Putthy Ly |ទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្ស និងព្រះដែលគ្មានទីបញ្ចប់ | Never Stop Learning I Sermon by Rev. Dr. Putthy Ly |
“តែ​នឹង​មាន​ពេល​វេលា​មក ក៏​នៅ​ឥឡូវ​នេះ​ហើយ នោះ​ពួក​អ្នក​ដែល​ថ្វាយ​បង្គំ​ដោយ​ពិត​ត្រង់ គេ​នឹង​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះវរបិតា​ដោយ​វិញ្ញាណ និង​សេចក្តី​ពិត ពី​ព្រោះ​ព្រះវរបិតា ទ្រង់​រក​ពួក​អ្នក​យ៉ាង​នោះ ឲ្យ​បាន​ថ្វាយ​បង្គំ​ទ្រង់” (យ៉ូហាន ៤:២៣)
“យញ្ញបូជា​របស់​មនុស្ស​អាក្រក់ ជា​សេចក្តី​ស្អប់​ខ្ពើម​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា តែ​សេចក្តី​អធិស្ឋាន​នៃ​មនុស្ស​ទៀងត្រង់ ជា​ទី​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ដល់​ទ្រង់​វិញ” (សុភាសិត ១៥:៨ )
I- ការអធិស្ឋានដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ
– អាហារដែលទ្រង់ចូលចិត្តបំផុត
– ការចាប់ផ្តើមនូវទំនាក់ទំនង
– ភាពលូតលាស់នៃការទំនាក់ទំនង
– យកចិត្តទុកដាក់

II- លំនាំនៃការថ្វាយបង្គំប្រចាំថ្ងៃ
– តើមានអ្វីខុសបើថ្វាយបង្គំព្រះទៀងទាត់ទាត់រាល់សប្តាហ៍ហើយនោះ?
– ចំនួន និងជំនឿ
– ចាប់ផ្តើមនៅផ្ទះ​

– ឈ្នះសមរភូមិសង្រ្គាមខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នក | The Test of Success | Spiritual Warfare

– ចម្រៀងចំរុះសរសើរព្រះ​ | Christian Non Stop Songs | ដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធ | Khmer Christian | Jesus

– ដង្វាយខ្ញុំថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្ត | ចូរយើងស្រែកច្រៀងសរសើរ | Khmer Christian Song | We sing to praise

– មានផ្លូវមួយ | Only one Way through Jesus Christ

– ក្ដីស្នេហ៍អស្ចារ្យ | The love of God is forever

– តើអ្វីទៅដែលមានតម្លៃ I What Is Worth I Only Jesus is my everythings

– The Love of God is Enough ក្តីស្នេហ៍ទ្រង់គ្រប់គ្រាន់

– Khmer Christian Non-Stop Songs | ក្តីស្នេហ៍ទ្រង់ប្រោសខ្ញុំ | អង្គណាមួយ | The Love of God Redeem Me

– ការលូតលាស់ក្នុងព្រះគុណដល់គ្រប់ពូជសាសន៍ | God’s Grace for every Race

– បញ្ញត្ត​ថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ | New Command of Jesus Christ

– គ្រីស្ទបរិស័ទដែលឆ្លាតវៃលូតលាស់ក្នុងលោកីយ៍អាក្រក់ | Thrive in a fallen world | By. Rev. Dr. Putthy Ly

– ភាពអត់ធ្មត់ក្នុងគ្រាសាកល្បង | Resilient Under Pressure | by Rev. Dr. Putthy Ly

– ជំនឿនៅទីមរណៈ | Faith Under Fire | អន្តរាគមន៍របស់ព្រះអម្ចាស់ | Psalms 91:3-5 | by Rev. Dr. Putthy Ly

– ដ្បិត​ការ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​ធ្វើ​ពុំ​បាននោះ​គ្មាន​សោះ​ | OVERCOME THE IMPOSSIBLE | Sermon by Rev. Dr. Putthy Ly

គ្រប់ទាំងអស់ខ្ងុំថ្វាយព្រះយេស៊ូវ ​១៥៩ | I Surrender All | Khmer Christian Songs | Nex Gen Church USA

– ដំណឹងល្អនៃព្រះគុណ | Gospel of Grace
Prevenient Grace |Justifying Grace | Sanctifying Grace

– Victory Over Sin ជ័យជំនះលើអំពើបាប

– លោកឪពុកដ៏ល្អ I Good Good Father | ទំនាក់ទំនង​រវាង​ឪពុកម្តាយ និង​កូន I គុណរបស់ឪពុក Iគំរូរបស់ឪពុក

– ​បុណ្យ​ថ្ងៃ​ទី​៥០​ The day of Pentecost

– វិសេសជាងអ្នកមានជ័យជំនះ Better than a conqueror

– ស្រ្តីម្នាក់ដែលផ្តល់កំណើតឲ្យអ្នក The Generous Mom

– សាបព្រោះគ្រាប់ពូជដែលអ្នកមានដោយសប្បុរសដើម្បីបំរើព្រះ Sowing The​ Seeds of Generosity

– ហ៊ានថ្វាយនូវអ្វីៗដែលពិសេសបំផុតដល់ព្រះ WHAT HAPPENS EVERY TIME I GIVE

– ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយ! 2020 Easter Sunday At Nexgen Openbible

– ជំនួយក្នុងឋគ្រាវេនា Help In trouble

– មនុស្សសប្បុរសជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដនៅលោកិយ៍នេះ The generous people are the real wealthy

– ចងចាំបទពិសោធន៍អតីតកាលដើម្បីឆ្ពោះទៅអនាគតរុងរឿង! Remembering the Past, Looking to the Future

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *