ធរណីមាត្រក្នុងលំហត្រៀមបាក់ឌុបសម្រាយវិញ្ញាសាបាក់ឌុបធ្លាប់ប្រឡងចេញកន្លងមក និង លំហាត់វិញ្ញាសាថ្មីៗសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងផ្សេងៗ ជាពិសេសសម្រាប់ប្អូនៗត្រៀមបាក់ឌុប សម្រាប់ជាជំនួយបន្ថែម ដើម្បីឲ្យការប្រឡងទទួលបាន លទ្ធផលល្អ តាមដែលខ្លួនប្រាថ្នា។ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ វ៉ាន រត្នធា Van Rothea ។
វីដេអូផ្សេងទៀត :
គណនីធនាគារ ABA: 000635314
Facebook :
#Mathteamkh

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

1 thought on “ធរណីមាត្រក្នុងលំហត្រៀមបាក់ឌុប

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *