និយាយអំពីការរាំនៅមុខព្រះ វាមិនសមទាល់តែសោះ/ Korng Phan / កង ផាន=========================================
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្ដិ៍របស់អាត្មាភាព កង ផាន ដែលបង្ហោះវីដេអូ ទាក់ទងនិង ព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗ ។
===============================================
#kORNGPHAN #កងផាន

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *