បង្រៀនដោយៈ អ្នកគ្រូ មាស​ កាន មុខវិជ្ជាៈ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី២ ស្វ័យគុណ(ភាគ២)បង្រៀនដោយៈ អ្នកគ្រូ មាស​ កាន មុខវិជ្ជាៈ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ឆ្នាំទី០២​ កម្រិត ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ មេរៀនទី២ ស្វ័យគុណ(ភាគ២)
ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត នឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្តវីឌីអូ នៃការសិក្សាពីចម្ងាយ ពីផេកផ្លូវការរបស់ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត​ នេះតទៅ។

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *