បុណ្យ ១០០ ថ្ងៃ Bun 100 Days#Veasna#YouYubeសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់​ YouTube Channel របស់យើងខ្ញុំ​!! YouTube Channel យើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពី ការអប់រំជាវីឌីអូខ្លីៗ ជាពិសេស ការអប់រំសម្តែងដោយ លោកគ្រូ សាន សុជា (San Sochea), lលោកគ្រូ ឡុង ចន្ថា (Long Chantha),លោកគ្រួ សាន សុភារ៉េត (San Sopheareth).បុណ្យ ១០០ ថ្ងៃ Bun 100 Days#Veasna#YouYube,khmer buddhist song,san phearet new,san pheareth,san pheareth tesna,សាន ភារ៉េត 2021,សាន ភារេត,ទេសនា សាន ភារ៉េត,សាន សុជា,San Sochea New,Khmer Dhamma Video,Mix San Pheareth,haotrai,san sochea 2021,san pheareth new 2021,dharma talk,khmer dharma,san pheareth old,khmer dhamma kh,កម្មពៀរ,lok tesna,លោកទេសនា,លោកទេស,ទេសនាអប់រំសិស្ស,អប់រំចិត្ត,ទេសនា,ទេសនាអប់រំ,khmer dhamma talk,ស្តាប់ធម៌ទេសនា,ស្តាប់ធម៌លោកទេស,ស្តាប់ធម៌លោកទេសនា,Lok Tesna,កម្មផល បច្ចុប្បន្ននិង អនាគត

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *