បុថុជ្ជន​ by លោកម្ចាស់គ្រូ ជួន កក្កដា,choun kakada 2021These video is for teaching Buddha’s​​ advice by venerable Choun Kakada more videos 02,02,2020 ព្រះធម្មទេសនាគ្រេពីរ ដោយ long sopheap new …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

1 thought on “បុថុជ្ជន​ by លោកម្ចាស់គ្រូ ជួន កក្កដា,choun kakada 2021

  1. ករុណា​ពិតជាកោតសសើរ ទេពកោសល្យទេសគុណម្ចាស់ណាស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *