បើបានជួបសត្វល្អិតទាំង 8 នេះសូមថយអោយឆ្ងាយ 100 គីឡូសត្វល្អិតដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតលើលោក ▷ សត្វចម្លែកទាំ 7 ដែលធំបំផុតដែលធ្លាប់មាននៅលើផែនដីមួយនេះ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

31 thoughts on “បើបានជួបសត្វល្អិតទាំង 8 នេះសូមថយអោយឆ្ងាយ 100 គីឡូ

  1. 😂អាសត្វលំដាប់ទៅ១នោះពួកខ្ញុំហៅសត្វពាក់គ្នា😂វាច្រើនតែនៅលើដើម គ

  2. ខ្ញុំធ្លាប់ឃេីញ kissing bug ក្នុងបន្ទប់តែអត់ដឹងថាសត្វស្អីគ្រាន់តែឃេីញវាយវាងាប់បាត់🤣🤣

  3. វាអាចធ្វេីឱ្យលោកអ្នកលាចាកលោកបានដោយសុវត្ថិភាព***

  4. Good evening admin 😊❤️
    សាហាវណាស់សុទ្ធតែសាកល្បងឲ្យសត្វទិចទៀត ! 😬😟

  5. ចង់ឲ្យ admin review ពីការប្រកួតរវាងមនុស្សនឹងសត្វ ម្ដង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *