ប្រជាជាតិពីរដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបានចូលមកកាន់ សួន ចំនេះដឹង ពត៌មាន ថ្មីៗប្លែកៗ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា សួននេះនឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា
#Khmer Audiobook
+​ប្រវត្តិសាស្រ្ត
-ជីវិត ធម្មបាល ខៀវ ជុំ៖
-សឺង ង៉ុកថាញ់ ភាគទី១៖
-សឺង ង៉ុកថាញ់ ភាគទី២៖
-ជីវិត លន់ នល់៖
-វីរបុរស សឺន គុយ៖
+ផ្នត់គំនិត
– ទម្លាប់ទាំង៧៖
– គិត ហើយមាន៖
– ថ្នាំប៉ូវខួរ៖
+ជីវិតអ្នកប្រាជ្ញ
– បិតាផលិតម៉ាស៊ីនអគ្គីសនី៖
– កំពូលប្រាជ្ញរូបសាស្ត្រ៖
– ស្តេចគណិតសាស្រ្ត៖

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *