ប្រវត្តិបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ សាន សុជា លោកទេសនា​ /San Socheaប្រវត្តិបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ សាន សុជា លោកទេសនា​ /San Sochea

មន្តអាគម សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
Video link

បេីចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច SUBSCRIBED ម្នាក់មួយផង​​​​ សូមអរគុណ!
ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃដែលគ្មានសីលបរិសុទ្ធតើបានបុណ្យយ៉ាងណា?

សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

រាគៈ សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា/San Sochea

វប្បធម៌រុងរឿងជាតិពណ្ណរាយ វប្បធម៌រាយមាយជាតិអាប់អោន សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
Video link

ដាក់ស្នេហ៍ប្តី សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

តើឈប់អុជធូបបានទេលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា San Soche

មនុស្សប្រេត ​លោកគ្រូ សាន សុជា San Sochea

រកសុីផ្លូវភេទមានបាបយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូ សាន សុជា San Sochea

អាចារ្យដុតក្រដាសឈ្មោះមានន័យដូចម្ដេចសាន សុជា San Sochea

ការពិតនៅតែជាការពិត សម្តែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា San Sochea newលោកទេសនា

ខ្លាចឆុងឆ្នាំ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជាSan Sochea

តើមនុស្សយើងកើតមកសុទ្ធតែមានគ្រូពីកំណើតមែនឬទេ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា San Sochea

ចិត្តភ័យ សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា/San Sochea2021

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

1 thought on “ប្រវត្តិបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ សាន សុជា លោកទេសនា​ /San Sochea

  1. Best Datting Click 🔽

    18cams.xyz

    在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而,人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。

    說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔,切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木

    來調味食物煮的時候 1618266613

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *