ព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ២ សម្ដែងដោយព្រះសង្ឃាភិរ័ត ភិន វុទ្ធី ព្រះគ្រូ លៀង សំណាង | Khmer Dhamma Talk 2020អនុមោទនាព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ២ សម្ដែងដោយ ព្រះសង្ឃាភិរ័ត ភិន វុទ្ធី ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ និងព្រះគ្រូ ចិត្តសារោ លៀង សំណាង ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តភ្នំជីសូរ ។

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *