ព្រះធម៍ទេសនាបុណ្យសព សម្តែងដោយសាមណេរ ងឹម រក្សា សមណសិស្សវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ Ngeom Raksa 23,12,2020ព្រះធម៍ទេសនាបុណ្យសព សម្តែងដោយសាមណេរ ងឹម រក្សា សមណសិស្សវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ Ngeom Raksa 23,12,2020.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *