ព្រះធម្មបទ ៣១ គាថា( សម្តែងដោយព្រះអង្គគ្រូ សាន សុជា)san socheaនត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ ពុំមានសេចក្តីសុខដទៃក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *