ភាគ ៥ – សិក្សាបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ / បង្រៀនដោយ – ​វជិរប្បញ្ញោ សាន្ត សុជា​​​​​ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា​​
——————————————-
ស្តាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត បង្កើនចំណេះដឹង ចេះដឹងការពិត (សច្ចៈភាព) សំដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ៖

វជិរប្បញ្ញោ ជួន កក្កដា
វជិរប្បញ្ញោ​ សាន្ត សុជា
វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព
វជិរប្បញ្ញោ ហាក់ សៀងហៃ

ចុចលីងឆាណែល [Accept The Truth]:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *