ភាសាបាលី ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី២ ឧណាទិនិទ្ទេសទី៧ (ភាគ៤)អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មុខវិជ្ជា ភាសាបាលី ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣
មេរៀនទី២ ឧណាទិនិទ្ទេសទី៧ (ភាគ៤)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យ អឿន ទិត្យា
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកម្ពុជរដ្ឋវត្តវារិន្ទព្រែកលៀប

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

2 thoughts on “ភាសាបាលី ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី២ ឧណាទិនិទ្ទេសទី៧ (ភាគ៤)

  1. ហេតុអ្វីបានជាមានតែបឋមភូមិ មិនមានទុតិយភូមិ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *