មង្គលសូត្រទី ១១​ – ១៤ កិរិយាបម្រើមាតាបិតាជាមង្គលដ៏ឧត្តម – ភិក្ខុ ស៊ឹង ហ៊ុន អត្ថាធិប្បាយមង្គលសូត្រមង្គលសូត្រទី ១១​ – ១៤ កិរិយាបម្រើមាតាបិតាជាមង្គលដ៏ឧត្តម – ភិក្ខុ ស៊ឹង ហ៊ុន អត្ថាធិប្បាយមង្គលសូត្រ

មាតិការ
១. 00:00 មង្គលទី ១១ – ១២ កិរិយាបម្រើមាតាបិតា ជាមង្គលដ៏ឧត្តម
២. 04:36 មង្គលទី ១៣ កិរិយាសង្រ្គោះបុត្ត និងភរិយា ជាមង្គលដ៏ឧត្តម
៣. 09:25 មង្គលទី ១៤ ការងារដែលមិនច្របូកច្របល់ ជាមង្គលដ៏ឧត្តម

អត្ថាធិប្បាយ មង្គលសូត្រ ដោយភិក្ខុ ស៊ឹង ហ៊ុន គង់នៅវត្ត និគ្រោធវ័ន គល់ ទទឺង។
មង្គលទាំងឡាយមាន ៣៨ ប្រការ តែនៅក្នុងវីដេអូ សូមលើកយកតែបីប្រការដំបូងសិនតែប៉ុណ្ណោះ។

សូមអនុមោទនា រីករាយស្តាប់ និងទស្សនាដូចតទៅ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *