មេរៀនទិញទំនិញពីTaobao ភាគ1 សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចេះសោះមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៏, How to buy from taobao?សួស្តី! បងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមស្វាគមន៍មកកាន់Channelខ្ញុំបាទ #Kannsisopheak …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

15 thoughts on “មេរៀនទិញទំនិញពីTaobao ភាគ1 សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចេះសោះមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៏, How to buy from taobao?

  1. បងជួយប្រាប់របៀបបំពេញshipping Address ក្នុងalibaba តិចមើលបង

  2. ចុះកន្លែងនឹងហើយនៅតែមិនឃើញជាលុយដុល្លារទេបងធ្វើមេច?

  3. សួស្តីបងបើខ្ញុំចង់លក់អីវ៉ាន់បោះដុំចឹងគួររើសមួយណារវាង tabao t mall and alibaba បង ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *