មេរៀនទី៤ Adobe Photoshop CS6នៅខាងក្រោមនេះមាន Link សម្រាប់ចូលសិក្សាអត់គិតថ្លៃជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗ និង កម្រិតថ្នាក់នីមួយៗ សិស្សចូលក្រុមសិស្ស គ្រូចូលក្រុមគ្រូ សូមកុំលូកឡំគ្នា ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការ ស្វែងរកឯកសារ ងាយស្រួលរៀនទាំងអស់គ្នា កុំភ្លេច Subscribe Channel សាលាម្នាក់មួយផង អរគុណច្រើន ។
Facebook Page សាលា :
Channel រៀនភ្លេង :
Channel មេរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជា :
———————————————————————————————–
សួស្ដីប្អូនៗថ្នាក់ទី ៧ ដល់ ទី១២ ទាំងអស់ សូមចែករំលែក Post មួយនេះទៅកាន់មិត្តភក្កិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដោយធ្វើការបង្កើត Telegram ម្នាក់មួយ រួចចុចលើ Link ខាងក្រោមនេះដើម្បីចូលទៅកាន់កម្រិតថ្នាក់របស់ប្អូន យើងនឹងដាក់គ្រូឱ្យជួយបង្រៀនប្អូនៗដោយអត់គិតថ្លៃនោះទេ បញ្ជាក់ : សូមកុំចូលទៅកាន់ ក្រុមសម្រាប់គ្រូបង្រៀនវាអាចធ្វើឱ្យមានភាពរញេរញៃក្នុងក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ ដូចនេះលោកគ្រូបានបង្កើតក្រុមទាំងនេះសម្រាប់ប្អូនៗតាមសំណូមពរហើយ សូមចូលទៅកាន់ក្រុម សិក្សា និង ជជែកគ្នា អំពីមេរៀន ប្រកបដោយសីលធម៌ថ្លៃថ្នូរ
1. ថ្នាក់ទី៧
2. ថ្នាក់ទី៨
3. ថ្នាក់ទី៩
4. ថ្នាក់ទី១០
5. ថ្នាក់ទី១១
6. ថ្នាក់ទី១២
———————————————————————————————–
(ក្រុមគ្រូបង្រៀនតាមមុខវិជ្ជាឯកទេសនីមួយៗ) សូមសមាជិកក្រុម ទាំងថ្មី និង ចាស់ជួយ Share ម្នាក់មួយដើម្បីបង្កើនសមាជិកតាមភូមិសិក្សានីមួយៗបន្ថែមទៀត ចង់ឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Share ច្រើនជាង Like ព្រោះអ្នកដទៃនឹងបានឃើញដំណភ្ជាប់ចូលទៅកាន់ក្រុមនីមួយៗខាងក្រោមនេះ
1) គ្រូបឋមសិក្សា
2) គ្រូមត្ដេយសិក្សា
3) ក្រុម Youtuber
4) ក្រុម Ads Break
5) គ្រូតន្ដ្រី
6) គ្រូកីឡា shorturl.at/nrCHZ
7) គ្រូបណ្ណាល័យ
8) ក្រុមចែកចាយកិច្ចតែងការ
9) សេដ្ឋកិច្ច
10) អង់គ្លេស
11) កុំព្យូទ័រ
12) រូបវិទ្យា
13) គីមីវិទ្យា
14) គណិតវិទ្យា
15) អក្សរសាស្រ្ដ
16) ជីវវិទ្យា
17) ផែនដី
18) ពលរដ្ឋ
19) ភូមិវិទ្យា
20) ប្រវត្តិវិទ្យា
(បញ្ជាក់: បើពុំមានតួនាទីត្រូវនឹងឈ្មោះក្រុមសូមកុំចូលទៅបំពុល ព្រោះនឹងត្រូវបាន Remove ចេញវិញ បើផូសមិនត្រូវប្រធានបទក្រុមច្រើនដង) អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *