មេរៀនព្រះអភិធម្ម "កម្មដ្ឋានបរិច្ឆេទ" ភាគទី០៥ (២៥ កក្កដា ២០២០)ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួង ​!​​ សូមអនុមោទនា​
………………………..

សូមជួយ Subscribe និង ចែករំលែកនូវព្រះធម៏ ដើម្បីបានរួចផុតចាកទុក្ខ និង ជាបច្ច័យ ​ បានដល់នូវព្រះនិពាន្វ ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំងល់, រឺ ក៏​សំនួរ ទាក់ទងនិងការបង្រៀនព្រះធម៏ ​លោកអ្នកអាច comment ឬក៏ ទាក់ទង មកកាន់

youtube:

……………………………………………………………

វិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យបុត្រអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសិក្សារៀនសូធ្យ និងផ្សព្វផ្សាយនូវព្រះធម៌ដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ គឺមានន័យថា វិទ្យាស្ថានយើង មានបើកបង្រៀនតែផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធៗ បានដល់ ព្រះត្រៃបិដក អដ្ឋកថា ដីកា និងភាសាបាលីតែប៉ុណ្ណោះ ។
គោលដៅ៖
១. បណ្ដុះបណ្ដាលព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានយល់ដឹងស៊ីជម្រៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ តាមរយៈការសិក្សា ព្រះត្រៃបិដក អដ្ឋកថា និងដីកាជាដើម ។
២. ស្រាវជ្រាវ បកប្រែ និងបោះពុម្ពផ្សាយនូវគម្ពីរក្បួនច្បាប់ផ្នែកព្រះពុទ្ធ-សាសនា ដើម្បីជាប្រយោជន៍ សម្រាប់ជនានុជន បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ ។
៣. ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា មានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាដើម ។

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *