យេៗៗ!!!ទទួលបាន PIN Code ហើយ របៀប Verify PIN CODE ADSENSE/How To Verify PIN CODE Google Adsense 2021យេៗៗ!!!ទទួលបាន PIN Code ហើយ របៀប Verify PIN CODE ADSENSE/How To Verify PIN CODE Google Adsense 2021
សូមចូលទៅកាន់ឆាណែលថ្មីរបស់ខ្ញុំដើម្បីចុច Subscribe នឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹង 👉👇
លីងយូធុបថ្មី👉 :
👉ឆាតមកកាន់តេលេក្រាមសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម👉 :
My Facebook Page: 👉 Following My Page 👉សូមជួយចុច👇
សួរស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំ។​ ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការចែករំឡែកនៅចំណេះដឹង នឹងពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការរកលុយជាមួយអនឡាញ ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីការរកលុយជាមួយយូធុបផងដែរ បើបងប្អូនពេញចិត្តនៅការបង្ហាញពីឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំ សូមជួយចុចសាប់ស្រ្កែប នឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំមុនគេ សូមអរគុណ !!!
​ Welcome to my channel Orm En, My channel is show you about how to make money online and show you about knowledge from Internet. If you like my video channel please SUBSCRIBE click Bell for get more Videos.
Thank You for watching and Support me.
****សូមចុចតាមដាននៅវីដេអូមេរៀនខាងក្រោម****
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីរកលុយជាមួយកម្មវិធីរបស់ខ្មែរជាច្រើនទៀត សូមចូលទៅកាន់
11-រកលុយបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធីខ្មែរថ្មីមកដល់ទៀតហើយ 1$-50$
👉លីងចុះឈ្មោះបាន 0.20$ :
👉កូដណែនាំបាន 0.20$ : ormenn
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
10-រកលុយតាមកម្មវិធីខ្មែរថ្មីមកដល់ទៀតហើយចុះឈ្មោះភ្លាមបាន4000រៀលភ្លាមដកលុយតាមវីង
👉លីងចុះឈ្មោះទទួលបាន 4000៛ Free :
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
9-រកលុយកម្មវិធីខ្មែរ Super App រកលុយថ្មីដកលុយតាមវីង1$-15$ក្នុងមួយថ្
👉កូដណែនាំ : U-0000698
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
8-កម្មវិធីខ្មែររកលុយថ្មីគ្រាន់តែផុសវីដេអូយកពីយូធុបមកផុសក៏បានលុយ 500$-1,000$
👉កូដណែនាំ : 5555
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
7-វិធីរកលុយពីកម្មវិធីត្នោតខ្មែរមួយថ្ងៃ 5$-10$
👉កូដណែនាំ បាន 1$ Free : 91971246
👉លីងចុះឈ្មោះ ទទួលបាន 1$ Free :
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
6-រកលុយជាមួយកម្មវិធីខ្មែរថ្មី Pepsi Rewards
👉កូដណែនាំ :
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :​
5-រកលុយជាមួយ YouAdme ផុសរូបបានលុយ
👉កូដណែនាំ :​OE0000002
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
4-រកលុយជាមួយវេបសាយខ្មែរថ្មី គ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរងាយៗបានលុយ
👉លីងចុះឈ្មោះទទួលបាន 1$ Free :
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
3-កម្មវិធីខ្មែរចុះឈ្មោះភ្លាមបាន Free1$ ភ្លាមៗអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្
👉កូដណែនាំ :
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
2-កម្មវិធីរកលុយបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទថ្មីទៀតហើយ ClipClap Updateថ្
👉លីងចុះឈ្មោះបាន 2$ Free :
👉កូដណែនាំបាន 1$ Free : 7389051423
👉👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :
1-រកលុយបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទថ្មីគ្រាន់តែស្ដាប់ចម្រៀងបានលុយ
👉លីងចុះឈ្មោះ :
👉មើលវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះ :

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *