របៀបចង់ឃើញខ្មោចកម្មវិធី ៚[ កំណត់ហេតុខ្មោច ] នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅនិទានរឿងខ្មោចពិត រឿងខ្មោចខ្មែរ រឿងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ និងច្រើនទៀត។សូមរីករាយទស្សនាដោយរីករាយ។

This ៚ [Ghost Diary] app was created for the purpose of sharing real ghost stories, Khmer ghost stories, Khmer history stories and more. Please enjoy watching.

Gradite: facebook page: khom sokkaythit
Tel: 095500100/ 010 341111
youtube:
សូមចុច Subscribe និង​​ សញ្ញាកណ្តឹង​ ដើម្បីទទួលបានវីឌីអូថ្មីៗជារឿងរាល់ថ្ងៃ
#LySalyta007

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

10 thoughts on “របៀបចង់ឃើញខ្មោច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *