របៀបបង្កើតឆានែលយូធូប2021How to create a YouTube channel from the beginning to the end of 2021ស្វាគមន៏បងប្អូនមកកាន់ឆានែល​ SEAK PHEAKDEY ឆានែលមួយនេះនឹងព្យាយាមផលិត វីឌីអូមេរៀនទាកទងនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗសំរាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអោយបានទស្សនាយកជាចំណេះដឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយ LIKE SHARE & SUBSCRIBE ផង ដេីម្បីជាកំលាំងចិត្តដល់យេីងខ្ញុំ។ សូមអរគុណ!!!

Welcome to SEAK PHEAKDEY Channel, this channel will try to produce video lessons related to various knowledge to share with all of you to watch as knowledge, so please LIKE SHARE & SUBSCRIBE to be encouraged. We. Thank you !!!

ហាមយកវីដេអូទៅផុសលើ Facebook នឹង YouTube ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត!!!

Created this video using the software

• Cartoon Animator V3.31
• Adobe Audition 2019
• Adobe Photoshop CC2019
• Camtasia 2018

• Thanks you for watching & supporting!

knowledge
general knowledge
what is knowledge

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *