របៀបប៊ូសផូលវីដេអូ / How to boost post video by Facebook Ads Managerរបៀបប៊ូសផូលវីដេអូ / How to boost post video by Facebook Ads Manager
យើងគួរតែ

ជាធម្មតាតម្លៃប៊ូសផូសវីដេអូ គឺស៊ីតិចជាងតម្លៃប៊ូសផូស រូបភាព និង Message !
ដូច្នេះបើការរៀបចំប៊ូសផូសបានល្អក្នុងចំនុចនីមួយៗនៃគ្រោងឆ្អឹងប៊ូសផូសគឺវាកាន់តែប្រសើ

គ្រោងឆ្អឹងប៊ូសផូស(Campaign Structure)
Campaign Structure រូមមាន (Campaign, Ad Sets និង Ads)

 …………………………….More Videos that good for you………….
How to crossposting video:

How to change Facebook Page Name:

How to Marge Facebook Pages:

………………………………..

សូមបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់លម្អិតពីចំណេះដឹងនេះក្នុងវីដេអូ ហើយក៏សុំអធ្យាស្រ័យបើសិនមានការខុសឆ្គង ដោយបងប្អូនអាចចូលរួមជាមតិដើម្បីកែលម្អ ហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀ…
…………………………………

ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ @How Khmer Facebook Page:

#HowKhmer

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

18 thoughts on “របៀបប៊ូសផូលវីដេអូ / How to boost post video by Facebook Ads Manager

  1. ញុំboot ដែរបង 1ថ្ងៃ 5$. ប៉ុន្តែរយះពេល 4ម៉ោង អត់ឃេីញ active រឺវាប្រេីរយះពេលយូរបង

  2. ចែករំលែកចំនេះដឹងល្អ! អរគុណសម្រាប់ការចែករមលែកនេះ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *