របៀបព្យាបាលមាន់ឈឺ ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ (ភាគ១)មានបង្រៀនបច្ចេកទេស និងលក់សៀវភៅចិញ្ចឹមមាន់ 015619075 /012837619/0886739007.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

4 thoughts on “របៀបព្យាបាលមាន់ឈឺ ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ (ភាគ១)

  1. អត់ទោសលោកគ្រូចង់សួរលោកគ្រូអំពីរចំណីខាងខ្ញុំវត្ថុធាតុដើមមានតែ ពោត+ចំណីសំរាច់+មេចំណីជ្រូក+ស្រូវត្រាំនិងកន្ទក់ តើវត្ថុធាតុអស់នឹងវាសមស្របសំរាប់អោយមាន់សុីបានទេលោកគ្រូ បាទសូមអគុណ។

  2. បាទត្រឹមត្រូវណាស់ខាងខ្ញុំរកទឹញអត់បានទេវត្ថុធាតុដើមដូចជាម្ស៉ៅត្រី កាកសណ្ដែកសៀង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *