របៀបភ្ជាប់ I12 – How to Connect I12 / Chan Eng-ចាន់អេងChan Eng ជម្រាបសួរបាទ

Facebook Page
Link :

សូមជួយគាំទ្រ Video របស់ខ្ញុំផងបងបង
ដោយជួយចុច Subscribe , Like and Share

បើចង់អោយខ្ញុំធ្វើជា Video អ្វីផ្សេង អាច Comment
នៅខាងក្រោមម្នាក់មួយផង

ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នា

សូមអរគុណសម្រាប់ការ តាមដានទស្សនា

សូមអធ្យាស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនា

Chan Eng Hello
 
Please support my Video
  By clicking Subscribe, Like and Share

If you want me to do video, anything else can comment
Below each one

I’ll try to follow you all

Thanks for watching

Prank. Vlog. Music. Comedy. ShortFilm. Gaming

#CHANENG

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *