របៀបហាត់​ ខ្នង​ អោយធំ​នឹងអោយអស់ខ្លាញ់អោយបានត្រឹមត្រូវ(ភាគ​៤)Hi everyone, I’m Nov Sithun , I’ve organized a video about exercise and health to share with you. So that you can understand how to get a healthy and clean workout routine. So that you do not lose time and do not get good results and risk your joints.
This video will help you train yourself without having to rely on a trainer, all of you just in this video and you can do it yourself. Only you can train your friends and family. What does this video game show you all about?
This video will show you all:
1. Teach you how to do exercise and exercise, and not to get tired
2. Teach you how to practice right and wrong
3. How to lose weight?
4. How do I get a workout?
5. Want a good workout?
6. Want to be in good health and fitness?
7. What is the best way to practice at home gym?
8. You can use it. Etc.
Finally, thank you all
Who has started this video, please subscribe and share this video to others who would like to know how to exercise.
And if you’re still not sure, you can comment on my video and the video and thank you.

សួស្ដី​អ្នក​ទាំង​អស់គ្នា​ ខ្ញុំ​បាទ​ ​នៅ​សុីថុន​ ខ្ញុំ​បានរៀបចំធ្វេីវីដីអូ​ ដែលនិយាយអំពី​ លំហាត់​ប្រាណ​និងសុខភាព​ ដេីម្បីចែកជួនបងប្អូន​ ។ ដេីម្បីអោយបងប្អូនបានយល់ពីរបៀបហាត់ប្រាណអោយបាន​ សុខ​ភាព​ល្អ​ និង​រៀង​ ស្អាត​ តេីធ្វេីរបៀបណា​ ។ ដេីម្បីកុំអោយបងប្អូនខាតពេលវេលា​ និង​ មិនបានលទ្ធិផល​ល្អ​ និងកំអោយមានគ្រោះថ្នាក់​ ខូចសន្លាក់ដៃ​ សន្លាក់​ជេីង​ ។
វីដេអូ​នេះ​និងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយចេះហាត់ប្រាណដោយខ្លួន​ ដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលេីគ្រូបង្ហាត់​ ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមេីលវីដីអូរនេះ​អ្នកទាំងអស់គ្នានិងចេះហាត់​ប្រាណដោយខ្លួនឯង​ មិនត្រឹម​តែប៉ុណ្ណោះ​អ្នក​អាច​បង្ហាត់​មិត្តភ័ក្ដិ​និងគ្រួរសាររបស់អ្នកបានទៀតផង។ តេីវីដីអូរនេះនិងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីអ្វីខ្លះ?
វីដេអូ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់គ្នា​ដូច​ជា៖
​១.បង្រៀន​ពី​របៀប​ហាត់​ប្រាណ​ និង​ លំហាត់​ប្រាណ​ និង​ ហាត់​​ កុំអោយឆាប់ហត់
២.បង្រៀន​ពី​របៀប​មេីល​ ថាហាត់របៀបណាខុស​ របៀបណាត្រូវ​
៣.ចង់​ស្រកគីឡូហាត់របៀបមេច?
៤.ចង់​អោយឡេីងសាច់ហាត់របៀបមេច?
៥.ចង់បានរៀងស្អាតហាត់របៀបមេច?
៦.ចង់បានសុខភាពល្អ​ និងកំលាំងមាំមួនហាត់របៀបមេច?
៧.អត់មានពេលវេគ្រាប់គ្រាន់មកហាត់នៅgym
៨.តេីមា​ន​វិធីណាខ្លះដែលអាចហាត់នៅផ្ទះបានខ្លះ? ។ល។
ជាចុងក្រោយសូមអគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា​
ដែលបានមេីលវីដីអូនេះ​ ហេីយសូមជួយ​ subscribe និង​ shares វីដីអូនេះផង​ ដេីម្បីអោយបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ដឹង​ពីរបៀប​ហាត់ប្រាណ​ អោយគាត់បានដឹងផង។
ហេីយបេីបងប្អូននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់​ បងប្អូន​អាច comment នៅលេីវីដីអូរបស់​ ខ្ញុំ​និងធ្វេីវីដីអូឆ្លេីយតបនិងបងប្អូនវិញ​ សូម​អរគុណ​៕​

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *