រឿងសុប្បពុទ្ធកុដិ (ធម្មបទគាថាទី១៥១) ជួន កក្កដា Choun kakada CKDសូមប្រគេននិងចម្រេីនពរថា​ YouTube channel (CKD TV Official) គឺជាchannel ដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំ​ គតិអប់រំ​ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

3 thoughts on “រឿងសុប្បពុទ្ធកុដិ (ធម្មបទគាថាទី១៥១) ជួន កក្កដា Choun kakada CKD

  1. បើកុំលោកម្ចាស់មានពុទ្ធតិកាខ្ញុំករុណាច្រឡំថាសុប្បពុទ្ធបិតាក្មេកព្រះតថាគតមែនស្ដាប់ច្រើនដងហើយចេះតែឆ្ងល់ឥលូវច្បាស់ហើយ 🙏🙏🙏😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *