រៀនសម្រួលផ្លូវចិត្ត ដើម្បីក្តីសុខក្នុងជីវិត – សាន​ សុជា San Sochea | Khmer Buddhismរៀនសម្រួលផ្លូវចិត្ត ដើម្បីក្តីសុខក្នុងជីវិត
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា (San Sochea)
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *