លោកជំទាវ មួរ សុខហួរ សិទ្ធិពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំង និងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល#TongTong#សិទ្ធិពលរដ្ឋ សុំមេត្តាជួយចុច like Comment share និង Subscribe Channelរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

3 thoughts on “លោកជំទាវ មួរ សុខហួរ សិទ្ធិពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំង និងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល

  1. CNRP was dead. មួរ សុខហួរ និយាយ ភ្លេចៗ និងឆ្លើយ មិនចំ សំនួរ ហើយ មិន ដឹងពី ស្ថានភាព នៅ Cambodia គឺចាស់ ហើយ( ផ្ទៃមុខ សុទ្ធតែ ម្សៅ).

  2. This lady very ignorance
    and stubborn to listening from an idea of the people are decided to help her country from CNRP supporters, she doesn't know herself cannot find any solution to resolve the situation happening in Cambodia,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *