លោភ:ទោស:មោហ:កើតឡើងនៅពេលណាហើយត្រូវកំចាត់ដោយវិធីណា?, សាន សុជា, San Sochea, Buddhism TVលោភ:ទោស:មោហ:កើតឡើងនៅពេលណាហើយត្រូវកំចាត់ដោយវិធីណា?, សាន សុជា, San Sochea, Buddhism TV

អ្នករៀនធម៌មិនប្រាកដថាយល់ធម៌ទេ!
វីដេអូផ្សេងទៀត:

អ្នករៀនធម៌មិនប្រាកដថាយល់ធម៌ទេ!

ចិត្តបុណ្យជាចិត្តចែកសុខ

ហេតុអ្វីបច្ចុប្បន្នសម្បូរក្មេងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើន?

រៀនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង

ក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកមិនទៅវត្តតើមានឬទេ?

អត់ចេះសូត្រធម៌តើអាចរក្សាសីលបានឬទេ?

កុំឆាប់ជឿគេពេកប្រយ័ត្នខកចិត្ត

តើមនុស្សបែបណាទើបហៅថាមនុស្សល្អ?

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

1 thought on “លោភ:ទោស:មោហ:កើតឡើងនៅពេលណាហើយត្រូវកំចាត់ដោយវិធីណា?, សាន សុជា, San Sochea, Buddhism TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *