លំអិតច្បាស់ៗបន្ទាប់ពីឧកញ្ញ៉ាអ៊ាន សៀវមុីបានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញ𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐧𝐝 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞:
លោកស្រីឧកញ្ញ៉ា អ៊ាន សៀវមុី ដែរគេចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃមុននោះពេលនេះចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហេីយ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលយូធូបរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ
KH Daily News គឺជាបណ្តាញប្រមូលផ្តុំព័ត៍មានថ្មីៗដែលមានទាំងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ – លឿនរហ័សទាំងព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។ យើងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូននិងបន្តដោយការចុច Like comment និងរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនា។
Welcome to my youtube Channel, Thanks for supporting KH Daily News.
🅺🅷 🅳🅰🅸🅻🆈 🅽🅴🆆🆂 is a collection channel with Breaking news – Hot news And faster both local and international news. We hope to get support by clicking Like comment and critique In a constructive sense.
🆁🅵🅰 🅺🅷🅼🅴🆁 🅽🅴🆆🆂 ▶ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙧𝙛𝙖.𝙤𝙧𝙜/𝙠𝙝𝙢𝙚𝙧/ 𝙍𝙖𝙙𝙞𝙤 𝙁𝙧𝙚𝙚 𝘼𝙨𝙞𝙖
🆁🅵🅸 🅺🅷🅼🅴🆁 ▶ 𝙝𝙩𝙩𝙥://𝙠𝙢.𝙧𝙛𝙞.𝙛𝙧/ 𝙍𝙖𝙙𝙞𝙤 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚
🆅🅾🅰 🅺🅷🅼🅴🆁 🆁🅰🅳🅸🅾 ▶ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙠𝙝𝙢𝙚𝙧.𝙫𝙤𝙖𝙣𝙚𝙬𝙨.𝙘𝙤𝙢/
🆅🅾🅳 🅷🅾🆃 🅽🅴🆆🆂 ▶ 𝙝𝙩𝙩𝙥://𝙫𝙤𝙙𝙝𝙤𝙩𝙣𝙚𝙬𝙨.𝙘𝙤𝙢/
🆅🅰🆈🅾 🅵🅼 🆁🅰🅳🅸🅾 ▶ 𝙝𝙩𝙩𝙥://𝙫𝙖𝙮𝙤𝙛𝙢.𝙘𝙤𝙢/
—————————————————————
𝕋𝕙𝕖 𝕔𝕒𝕞𝕓𝕠𝕕𝕚𝕒 𝕕𝕒𝕚𝕝𝕪 𝕟𝕖𝕨𝕤 𝕥𝕠𝕕𝕒𝕪
ℂ𝕒𝕞𝕓𝕠𝕕𝕚𝕒 𝕕𝕒𝕚𝕝𝕪 𝕟𝕖𝕨𝕤 𝕚𝕟 𝕜𝕙𝕞𝕖𝕣
𝕂𝕙𝕞𝕖𝕣 𝕓𝕣𝕖𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕟𝕖𝕨𝕤 𝕥𝕠𝕕𝕒𝕪
𝕂𝕙𝕞𝕖𝕣 𝕡𝕠𝕤𝕥 𝕟𝕖𝕨𝕤 𝕥𝕠𝕕𝕒𝕪
ℝ𝔽𝕀 𝕜𝕙𝕞𝕖𝕣 𝕟𝕖𝕨𝕤 𝕥𝕠𝕕𝕒𝕪

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

16 thoughts on “លំអិតច្បាស់ៗបន្ទាប់ពីឧកញ្ញ៉ាអ៊ាន សៀវមុីបានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញ

  1. ងាប់ទៅ ឈ្លើយពេក មនុស្សលក់ប្រលិត តាមផ្សារ ឡើងលើសសមិត្ថភាព

  2. ខ្ញុំមិនកាន់ជើងនណាទេ សុំអោយជួយមើលអ្នក ខមិនជេរសៀវមីុវិញផង ហើយជួយបកស្រាយអោយសៀវមុីផង

  3. អ្នកនិយាយនេះមិនចេះហត់ ទុកអោយតុលាកាធ្វើការទៅទុកសិទ្ធអោយតុលាកាធ្វើតាមច្បាប់ទៅកុំយករឿងរបស់គេមកដាក់ខ្លួនអី

  4. មួយៗចង់ធ្វើអ្នកគុណនិយម រកស៊ីអោយរីកចំរើនក្នុងគ្រួទៅវាល្អជាង

  5. ប្រមានមឹឧញ៉ានេះម្ដងទៅកុំអោយជេរគេពេញទឹកពេញដឹ ឆា្ងញ់ត្រង់ប្រកែកថាខ្លួមបានធ្វើស្អឹដល់អ្នកណាទេ

  6. មីនិងវាសារហាវណាស់វាមើលងាយប្រជាជនខ្មែរសុទ្វតែមិនមិនដែលបានស៊ុីរបស់ថ្លៃៗដូចវាទេវាអាងវាមានលុយមីនេះវាមានអំណាចទឹកប្រាក់ខ្ញុំស្តាយណាស់ងារជាឩកញ៉ាមើលងាយមរហារជនទូរទាំងប្រទេស

  7. អ្នកថ្លៃថ្នូ គេមិនបៀតបៀនគ្នាទេ គេមិនប្រើភាសាជេគ្នាទេ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *