វិទ្យាសាស្រ្តថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី២ ភ្នែក |រូបផ្គុំនិងនាទីរបស់ភ្នែក|Science grade4 Eyes #NarithSousanaអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា កុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *