វិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមួរមៅ, ឆេវឆាវ សម្តែងដោយព្រះគ្រូ គូ សុភាព Kou Sopheap Talk 2020សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលយូធូប MENTAL PEACEFUL ដែលជាឆាណែលផ្សព្វផ្សាយនូវព្រះធម៌ទេសនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលនិមន្តសម្តែងដោយព្រះធម្មកធិកល្បីៗជាច្រើនអង្គក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមាន ព្រះអង្គគ្រូ សាន ភារ៉េត ព្រះអង្គគ្រូ ផុន ភក្តី ព្រះអង្គគ្រូ ជួន កក្កដា ព្រះអង្គគ្រូ សាន សុជា ព្រះអង្គគ្រូ ខាត់ សុគឿន ព្រះអង្គគ្រូ ភិន វុទ្ធី លោកតាស៊ុច ព្រះអង្គគ្រូ លៀង សំណាង ព្រះគ្រូប៊ុត សាវង្ស និងធម្មកធិកល្បីៗជាច្រើនអង្គទៀត។
ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗនិងមុនគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមចុច រួចចុចសញ្ញារូបកណ្តឹងជាការស្រេច។ សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ!!
Welcome everyone to the MENTAL PEACEFUL youtube channel. MENTAL PEACEFUL is a youtube channel that uploaded Khmer dharma talk new videos every single day that has many famous dharma talkers such as: San Pheareth, Phun Pheakdey, Choun Kakada, Khat Sokoeun, Phin Vuthy, Lok Ta Souch, San Sochea, Leang Samnang, Buth Savong and other many famous dharma talkers in Cambodia.
To make sure you will get new videos every single day from our youtube channel uploaded, please click subscribe and turn on the ring button.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ហាមចុចទីនេះ!!
For more videos, Please subscribe to our channel Khmer Dharma Video.
Please subscribe, comment, and share if you like it. Thanks!
1.[ព្រះគ្រូ សាន សុជា]
2.[ព្រះគ្រូ ជួន កក្កដា]
3.[ព្រះគ្រូ ផុន ភក្តី]
4.[ព្រះគ្រូ សាន ភារ៉េត]
5.[ព្រះមហានរិន្ទថន ហៅលោកតា ស៊ុច]
6.[ព្រះធម៌ទេសនា គ្រែ២]

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *