វិធីរំដោះគ្រោះ_សាន​ សុជា_san sochea [ Dharma KH ]#Dharma_KH
#san_sochea
#វិធីរំដោះគ្រោះ
វិធីរំដោះគ្រោះ_សាន​ សុជា_san sochea [ Dharma KH ]
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.វី​ ឃីត
____________________________________________________
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

3 thoughts on “វិធីរំដោះគ្រោះ_សាន​ សុជា_san sochea [ Dharma KH ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *